Skleníky a zahradní centra

Poskytujeme kompletní dodávku a montáž skleníků a zahradních center. V případě zahradních center pro obchodní domy naše dodávka zahrnuje ocelovou nosnou konstrukci stavby, zastřešení sendvičovými panely, střešní světlíky včetně elektrického otvírání zohledňující např. rychlost větru, teplotu, atd., fasádní prosklené stěny, elektrorozvaděč, klempířské prvky, atd.

Střešní světlíky a prosklené fasádní stěny jsou vyráběny z hliníkového systému SAPA. Jedná se o sloupko-příčkový tepelně izolační systém navržený pro tyto typy konstrukcí. Princip spočívá v zavěšení nebo uložení hliníkových profilů na ocelovou nosnou konstrukci. Systém umožňuje použití otvíravých částí ve vodorovné i svislé poloze. Výhodou systému jsou jeho nízké pořizovací náklady, variabilita a rychlost montáže.
 


  • Zasklení jednoduchými nebo izolačními dvojskly a trojskly dle požadavku až do tloušťky 36mm, nebo polykarbonátem a neprůhlednými sendvičovými panely.
  • Součinitel prostupu tepla je závislý na typu izolantu a těsnění: Uf=0.8 – 7.0 W/m2K.
  • Povrchové úpravy eloxováním nebo práškovým lakováním dle vzorníku RAL, případně kombinace obou úprav.
  • Jednotlivá okna nebo celé pásy oken lze otvírat dle požadavku mechanicky nebo automaticky pomocí elektromotorů.
  • U světlíků i fasád je možná instalace vnitřních zastiňovacích prvků.