Hliníkové dveře

Sekce je řazena od nejméně tepelně izolačních po nejlépe tepelně izolující. Přesné hodnoty součinitelů prostupu tepla jednotlivých profilů a celých konstrukcí (Uf a Uw) Vám spočítá naše technické oddělení v rámci nabídky.

MB 45

MB 45

Detail produktu

 • Profily bez přerušeného tepelného mostu
 • Možnost ohýbaných profilů
 • Použití: vnitřní příčky a dveře
MB 60(HI)

MB 60(HI)

Detail produktu

 • Profily s přerušeným tepelným mostem
 • 3-komorové profily
 • Možnost ohýbaných profilů
 • Použití: venkovní otvíravé dveře, velkorozměrové dveře a dveře s bezpečnostním přivíráním
MB 70(HI)

MB 70(HI)

Detail produktu

 • Profily s přerušeným tepelným mostem
 • 3-komorové profily  se zvýšenou tepelnou izolací
 • Po zavření slícované hrany profilu křídla a rámu 
 • Použití: venkovní otvíravé dveře, velkorozměrové dveře a dveře s bezpečným přivíráním