Projekční činnost


Zpracování výrobní dokumentace ocelových konstrukcí programem Tekla Structures, který představuje reálné modelování konstrukce se zohledněním všech požadavků na výrobu a montáž. Výsledkem jsou výstupy přesných výkresů a výkazů v každé fázi modelování. Dokumentace obsahuje výkresy položek, dílců, sestav, NC data, výpisy. Zákazníkovi pošleme reálný model k odsouhlasení v klasickém internetovém prohlížeči.