MB SR50N EFEKT

MB SR50N EFEKT
  • Systém bez viditelných venkovních hliníkových prvků
  • Efekt jednolité plochy
  • Možnost vložení oken a dveří
  • Použití: vertikální konstrukce, střechy, světlíky atd.

Systém je založen na základních prvcích MB SR50N, odlišností je jeho jednolitý vnější povrch dělený strukturou vertikálních a horizontálních linií šířky 20mm. Je určen pro konstrukce a provedení lehkých zavěšených a výplňových fasád, střech, světlíků a jiných prostorových konstrukcí. V polostrukturální fasádě lze použít různé typy oken a dveří.

Konstrukce

Izolační dvojsklo 28-36 mm
Možnost použití modulu s jednoduchým sklem a zateplením

Technické parametry:

Součinitel prostupu tepla: UTJ je počítán individuálně
Infiltrace vzduchu: Třída A4, EN 12153; EN 12152
Těsnost na dešťovou vodu: Třída RE1500, EN 13179; EN 13116
Odolnost proti nárazu: třída E5
Akustická izolační schopnost: Rw do 37 (-1, -5) dB

Barevná paleta

Velký výběr ze standardní palety barev a dřevodekorů. Povlaky jsou provedeny práškovým lakováním (komaxit) nebo eloxováním.

Barvy RAL:

Dřevodekory:


Galerie

MB SR50N EFEKTMB SR50N EFEKT s oknem